ابر راهبر در جهت حفظ کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان، خود را متعهد به رعایت این توافقنامه می داند


«مشترک» در این توافق نامه به افراد حقیقی و حقوقی که دارای سرویس فعال در ابر راهبر می باشند اطلاق می شود.

بند اول – ضمانت کیفی خدمات سرور مجازی

خدمات سرورمجازی ابر راهبر دارای ضمانت دسترسی ۹۹ درصد در ماه می باشد و در صورت درخواست مشتری برای استفاده از SLA ، مدت زمان عدم دسترسی توسط ابر راهبر محاسبه شده و براساس قوانین ذکر شده در بند سوم عمل خواهد شد.

 1. عدم دسترسی در سرورمجازی به معنی عدم امکان دسترسی به سرویس از طریق VNC ، عدم دریافت پاسخ (ping) و عدم امکان دسترسی به سرور میزبان سرورمجازی بصورت همزمان خواهد بود.
 2. عدم کارکرد سیستم عامل و خرابی سیستم عامل نصب شده در سرورمجازی شامل هیچ گونه ضمانت کیفی نخواهد بود.

بند دوم – ضمانت کیفی خدمات سرور اختصاصی

خدمات سروراختصاصی ابر راهبر دارای ضمانت دسترسی ۹۹ درصد در ماه می باشد و در صورت درخواست مشتری برای استفاده از SLA ، مدت زمان عدم دسترسی توسط ابر راهبر محاسبه شده و براساس قوانین ذکر شده در بند سوم عمل خواهد شد.

 1. عدم دسترسی به سروراختصاصی به معنی عدم دریافت ping به سرور در حالت استفاده از سیستم Rescue می باشد.
 2. در هیچ حالتی، عدم کارکرد سیستم عامل و خرابی سیستم عامل نصب شده در سروراختصاصی شامل هیچ گونه ضمانت کیفی نخواهد بود.
 3. همچنین در صورت بروز اشکال سخت افزاری در سرورهای ابر راهبر که در اجاره‌ی «مشترک» می‌باشند، ابر راهبر متعهد می‌شود که حداکثر طی 72 ساعت ( 3 روز کاری)، نسبت به تعویض قطعات معیوب اقدام نماید. ( در این بازه هیچ ضمانتی قابل ارائه نخواهد بود)

 بند سوم – ارائه اعتبار سرویس

در صورتی که مشترک ابر راهبر، در هر ماه شمسی در دسترس بودن خدمات ابر راهبر را کمتر از میزان تضمین شده تجربه نماید، مشترک برای همان سرویس «اعتبار سرویس» دریافت خواهد کرد.

میزان اعتبار سرویس مشترک با توجه به شرایط زیر اعمال خواهد شد:

 1. عدم دسترسی کمتر از 7 ساعت در یک ماه دارای ضمانت نمی باشد.
 2. عدم دسترسی بیش از 7 ساعت و کمتر از 72 ساعت در یک ماه، سه روز اعتبار سرویس.
 3. عدم دسترسی بیش از 72 ساعت و کمتر از 36 ساعت در یک ماه، یک هفته اعتبار سرویس.
 4. عدم دسترسی بیش از 36 ساعت در یک ماه، معادل یکماه اعتبار سرویس.

اعتبار سرویس فقط به مشترکین محترمی که بدهی قبلی در کارتابل خود نداشته باشند، تعلق می‌گیرد. اعتبار سرویس صرفاً بصورت مدت زمان به پایان تاریخ قرارداد مشترک افزوده خواهد شد و این اعتبار قابل انتقال ( چه از نظر مالی نظیر تبدیل به اعتبار ریالی و یا انتقال به سرویس مشترک دیگر) نخواهد بود.

بند چهارم – اطلاع‌رسانی عدم دسترسی

ابر راهبر ضمانت می کند در صورت بروز هرگونه اختلال در خدمات که باعث عدم دسترسی کامل بیش از ۷۲ دقیقه ای به سرویس مشترک شود، مراتب را حداکثر طی 2 ساعت، از طریق تیکت، تلفن و یا پیامک به مشترک اطلاع دهد. عدم اطلاع رسانی بموقع توسط ابر راهبر در بازه زمانی تعیین شده باعث اضافه شدن یک روز «اعتبار سرویس» به مشترک می‌شود.

ابر راهبر تعهدی در خصوص اعلام آدرس ایمیل، شماره تلفن و شماره همراه اشتباه توسط مشترک نخواهد داشت. ملاک اطلاعات صحیح، مشخصات مندرج در کارتابل مشتری خواهد بود.

بند پنجم – موارد دیگر ( مستثنا)

موارد زیر شامل بندهای مورد توافق شده «ضمانت نامه سطح کیفی خدمات ابر راهبر»  نخواد بود و عدم دسترسی به خدمات ابر راهبر که به دلیل موارد زیر رخ دهد، شامل هیچگونه خسارت و «اعتبار سرویس» نخواهد بود:

 • عدم دسترسی به دلیل مسدود شدن سرویس توسط واحد مالی
 • عدم دسترسی بدلیل تعمیرات و تغییرات از پیش برنامه‌ریزی شده
 • عدم دسترسی بدلیل تغییرات درخواستی مشترک
 • عدم دسترسی براساس درخواست مشترک
 • عدم دسترسی بدلیل استفاده از تجهیزات، سخت‌افزار و نرم‌افزار مشترک
 • عدم دسترسی بدلیل اقدام‌های مشترک و یا کاربران وی
 • از دست رفتن اطلاعات مشترک به هر دلیل و عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط مشترک
 • عدم دسترسی بدلیل انجام اعمال غیرقانونی
 • عدم دسترسی بدلیل دستور مقاوم قضایی و کمیته مصادیق محتوای مجرمانه

بند ششم – نحوه مطالبه «اعتبار سرویس» توسط مشترک

در صورت بروز اختلال در خدمات ارائه شده توسط ابر راهبر، نیاز است که مشترک بین اولین تا پانزدهیمین روز تقویمی از ماه بعد از اختلال، درخواست کتبی خود را برای استفاده از SLA و دریافت «اعتبار سرویس» از طریق تیکت به بخش فروش اعلام و پس از تأیید بخش فنی ابر راهبر، اعتبار سرویس به مشترک تعلق خواهد گرفت.

دریافت «اعتبار سرویس» پس از تأیید عدم دسترسی توسط بخش فنی ابر راهبر خواهد بود.